אודותי

 

במשך 27 שנים שימשתי כיועצת משפטית במינהל מקרקעי ישראל (להלן: "המינהל"), מתוכם מעל שנה כסגן יועץ משפטי בפועל של המינהל, וכעשר שנים בתור היועצת המשפטית ומנהלת המחלקה המשפטית במחוז תל-אביב במינהל.

צברתי ידע וניסיון רבים במשך השנים, הן כיועצת משפטית במינהל והן כעורכת דין פרטית (פרשתי בשנת 2010) בשוק החופשי.

הטיפול המשפטי של משרדי הינו של ליווי אישי שלי של כל לקוח ופרויקט, תוך הענקת מומחיות ייחודית נבדלת שלי, בליווי והובלה של הנושאים המשפטיים שבטיפולי.

אני מעניקה שירותים במגוון נושאים, הנוגעים לקרקעות בניהול המינהל, ובתחומים משיקים לקרקעות הנ"ל: בתחום התכנון והבניה ובתחום שמאות מקרקעין.

השירות כולל בדיקה, ייעוץ וליווי משפטי של פרויקטים ו/או תיקים מול המינהל, כולל ליווי בהליכים משפטיים תלויים ועומדים ו/או חדשים.

עבודתי מבוססת על עבודה אישית עם הלקוח ו/או עורך דין מטעמו, כוללת בדיקות, תחקירי עומק היסטוריים -משפטיים, תוך שיתוף פעולה מקצועי עם מתכננים, שמאי מקרקעין, מודדים וכו', עפ"י הנחוץ בכל פרוייקט ופרוייקט.

בתחילת שנות 2000, בניתי תוכנית לימוד אקדמית לניהול קרקעות המדינה, ולימדתי בפקולטות למשפטים (במסגרת קורס סמינריוני) באוניברסיטת ירושלים, במכללה למינהל בראשל"צ ובמכללת שערי משפט בהוד השרון.

בנוסף, העברתי הרצאות בנושא הרפורמה במקרקעי ישראל בלשכות עורכי הדין ברחבי הארץ וכן השתתפתי כמרצה, בהשתלמות עומק מיוחדת בנושא המינהל בבי"ס לפרקליטה משפטית בע"מ. כמו כן נתתי הרצאות אורח במסגרת השתלמויות של עובדי רשויות מקומיות ומשרד הפנים בסוגיות בדיני תכנון ובניה ובדיני מקרקעי ישראל, וכן השתתפתי כמרצה אורח בטכניון במסגרת קורס "חוקים ופקודות".

פעילותי זו התקיימה במהלך השנים 2002-2010.