ייעוץ בסוגיות מורכבות של רישום מקרקעין

 

בתור דוגמא לסוג הנושאים, בדק משרדי לאחרונה התחיבות עבר להקצאת מקרקעין ע"י מדינת ישראל לפרטיים,

 

ו"השירשור" של אותה זכות (מתחת לבעלות הרשומה של המדינה), בתוכניות בנין עיר מאוחרות שלא כללו

 

טבלת הקצאות, ושיצרו מגרשי מישנה משותפים עם בעלים פרטיים.  נדרש היה לקבוע את טיב הזכויות, הן

 

תכנוניות והן חוזיות-קנייניות, וליתן פתרונות משפטיים ורישומיים.