קרקעות "נכסי נפקדים" וקרקעות לגביהם ננקטו הליכי הסדר מקרקעין ו/או קרקעות שכבר עברו הסדר מקרקעין

 

במהלך השנים נרכשו ניסיון וידע רבים בנוגע לקרקעות שהוכרזו "נכסי נפקדים", ובדיקת אותן זכויות למול האפוטרופוס לנכסי נפקדים.

 

 כיום, משרדי ממשיך ללוות "נפקדים" או נכסים שהוכרזו ככאלה – בבדיקה של אותם נכסים והזכויות המגיעות בגינם.

 

לגבי קרקעות שטרם עברו הסדר זכויות במקרקעין או שנרשמו בלשכת הרישום אחר סיום הליכי הסדר – משרדי מלווה משפטית מול המינהל ומול פקיד ההסדר, טיפול בקרקעות של לקוחות ביפו, בכפר קאסם ובירושלים. במסגרת זו נערכת בדיקה של חוקיות ותקינות ההליכים,  והאפשרות להשיב הקרקע לידי הטוענים לזכויות בה, לרבות נקיטה בהליכים משפטיים.