רישום בתים משותפים

 

משרדי גם מציע רישום בתים משותפים,  בלשכת רישום המקרקעין.

 

העבודה כוללת הכנת צו בתים משותפים, בקשות לייחוד דירות, רישום משכנתאות, שעבודים וכדומה.