שמאות מקרקעין – בקרקע המנוהלת ע"י המינהל

 

במהלך השנים נרכש ניסיון וידע רבים בתהליכי הכנת שמאויות מקרקעין ע"י שמאי משרד המשפטים וע"י שמאים פרטיים שערכו שומות מקרקעין עבור המינהל.

 

הכוונה לקביעת פרמטרים משפטיים המתורגמים בעת הכנת שומת מקרקעין, ושיש להם השפעה על ערך הקרקע הנישומה.

 

כיום, משרדי ממשיך לעשות שימוש בניסיון זה, לטובת הלקוחות, בעת ליווי משפטי והכנתן של שומות מקרקעין שתומכות בתביעות שהלקוחות מגישים לבתי המשפט לצורך מימוש זכויותיהם בקרקע.

 

בנוסף משרדי עוסק ב:

♦ בדיקה וייעוץ בנוגע לשמאויות שמוציא המינהל כתנאי לעריכת עיסקה, הסדרת זכויות עבר, תשלומים למיניהם (דמי הסכמה, דמי היתר, דמי חכירה, תשלום לרכישת זכות בעלות, דמי היוון וכו').

♦ בדיקה וייעוץ בנושאי שומות קרקע בעת הגשת הצעות לרכישת קרקע במכרז ו/או בפטור ממכרז.

♦ מתן הנחיות משפטיות לשמאי מקרקעין, המכינים חוו"ד, לקראת הגשת תביעות בענין מקרקעין.