תחומי ההתמחות שלי הם:

 

○ נדל"ן

 

○ תכנון ובניה

 

○ שמאות מקרקעין

  

○ קרקעות "נכסי נפקדים" וקרקעות שעברו הסדר מקרקעין

 

○ ייעוץ וליווי של הליכים משפטיים התלויים ועומדים בבתי משפט, ו/או הליכים חדשים